Patient Journey

COMING
SOON

Prediabetes Menaka
Mainkan Video

MY-NOND-00014

PENAFIAN:

Maklumat yang terkandung  dalam video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan anda tidak harus bergantung pada atau menggunakan maklumat tersebut sebagai pengganti kepada nasihat perubatan. Anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada pakar penjagaan kesihatan profesional tentang: (1) sebarang masalah atau perkara tertentu yang disentuh oleh maklumat dalam video ini sebelum mengambil sebarang tindakan; atau (2) untuk mendapatkan maklumat lanjut atau membincangkan apa-apa soalan dan kemusykilan. Jangan sama sekali mengabaikan nasihat perubatan atau melengahkan usaha untuk mendapatkan nasihat daripada pakar penjagaan kesihatan profesional berasaskan sesuatu yang anda telah baca atau tonton dalam video ini. Kami menggalakkan anda meminta nasihat daripada pakar penjagaan kesihatan profesional anda jika anda mempunyai apa-apa soalan atau kemusykilan yang timbul daripada maklumat yang terkandung dalam video ini.

Meskipun kami telah mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan kandungan video ini, maklumat disediakan atas dasar “seadanya” dan dengan syarat dan kefahaman bahawa Merck, para pegawai dan kakitangannya dan semua orang lain yang terlibat dalam penulisan, pembangunan, penerbitan, pengedaran, penajaan atau pengesahan video ini, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa, dengan nyata menafikan sebarang dan semua liabiliti dan tanggungjawab terhadap mana-mana orang berkaitan apa-apa yang dilakukan oleh orang sedemikian untuk bergantung, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, kepada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan video ini.

*Apabila membaca Laman Web ini, ingatlah bahawa maklumat yang terkandung di dalam ini adalah untuk tujuan rujukan umum sahaja. Kandungannya tidak harus untuk digunakan sebagai pengganti nasihat pakar penjagaan kesihatan profesional. Anda hendaklah merujuk pakar penjagaan kesihatan profesional untuk maklumat atau perbincangan lanjut tentang sebarang masalah atau perkara tertentu yang terkandung dalam maklumat yang disediakan di sini sebelum mengambil sebarang tindakan.